emki portal

Temat: Autorzy bajek terapeutycznych i ich książki ...
dr Konieczna Ewelina J. (red.) Biblioterapia w praktyce Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów W książce przedstawiono wyjątkowe scenariusze, przeznaczone do pracy z grupą. Głównym celem zamieszczonych tekstów jest profilaktyka oraz praca z emocjami. Scenariusze mogą znaleźć zastosowanie zarówno na zajęciach dydaktycznych, jak i socjoterapeutycznych, czy spotkaniach z grupą wsparcia. Książka jest nie tylko źródłem pomysłów do pracy z grupą, ale również poradnikiem, w jaki sposób pisać własne, autorskie scenariusze biblioterapeutyczne. Realizatorami przedstawionych tekstów mogą być nauczyciele szkół szczebli podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych oraz licealnych. Mogą być one proponowane uczniom w ramach zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych (np. w świetlicach terapeutycznych).
Źródło: mojepisanie.vdl.pl/forumtrzy/viewtopic.php?t=2677Temat: Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
prowadzenia grupy terapeutycznej, 5) przygotowania scenariuszy zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem różnego rodzaju metod, technik i narzędzi, 6) prowadzenia diagnozy i dokumentacji grupy oraz jej poszczególnych członków. Po ukończeniu specjalizacji absolwent uprawniony będzie do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, w tym: muzykoterapii, arteterapii, ergoterapii, biblioterapii. Więcej informacji: http://wh.kk.jgora.pl/ind...d=114&Itemid=63 Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze ul. Lwówecka 18 58-503 Jelenia Góra 5 Rektorat i administracja ul. Lwówecka...
Źródło: forum.arteum.pl/viewtopic.php?t=617