emki portal

Temat: Poznajemy zawody - policjant i prawnik
SCENARIUSZ LEKCJI GODZINY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE III GIMNAZJUM Temat: Poznajemy zawody – policjant i prawnik. Cele: Uczniowie potrafią: •Zdobyć informacje na temat interesujących ich zawodów; •Pracować w zespole nad przygotowaniem prezentacji ... przygotowania się uczniów do zajęć); •Referaty uczniowskie; •Dyskusja; •Aktualizacja ściennej gazetki zawodoznawczej oraz „mini informatora zawodoznawczego”; Źródła informacji: •Czasopisma młodzieżowe: „Victor Gimnazjalista”, „Cogito”, „Dziewczyna”; •Internet; Temat lekcji stanowi kontynuację cyklu godzin wychowawczych poświęconych przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu oraz typu szkoły ponadgimnazjalnej. Na przygotowanie się do lekcji uczniowie mieli 2 tygodnie. Klasa podzielona została na dwa zespoły. Zadaniem chłopców było zebranie informacji ... -uzupełnienie przedstawionych w referacie informacji przez członków zespołu. 3.Podsumowanie i ocena pracy zespołów. 4.Podjęcie decyzji dotyczącej kolejnych prezentacji zawodów. 5.Zapoznanie uczniów z tematem następnej godziny wychowawczej.
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=624